Politics

MSB’nin bazı alım ve yapım işleri sözleşmelerinde ek fiyat farkı hesaplanabilecekKonuya ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları ile Bakanlık (Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve Tersaneler Genel Müdürlüğü ile bağlıları hariç) tarafından, bazı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan (NATO Güvenlik Yatırım Programı kapsamındaki işler hariç) sözleşmelerde ek fiyat farkı hesaplanabilecek. Ayrıca, söz konusu sözleşmelerin devri de yapılabilecek.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close